20160121_100948 (1)
20160121_100948 (1)

press to zoom
IMG_20180411_121405
IMG_20180411_121405

press to zoom
DSCN3398
DSCN3398

press to zoom
20160121_100948 (1)
20160121_100948 (1)

press to zoom
1/4
O projekcie 
* realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) w ramach projektu Mobilność Kadry edukacji szkolnej, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa .

Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ na podstawie umowy nr: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025876.

Czas trwania 21 miesięcy.

Data rozpoczęcia:2016-09-01

Data zakończenia:2018-05-31 

Budżet : 12 738 EUR

Materiały do pobrania
Szkolenie kadry za
granicą
Zespół projektowy 

1.09.2016 powołany został zespół projektowy w składzie:

  • mgr Bogusława Czarny - dyrektor szkoły

  • mgr Elżbieta Wyparło  - koordynator projektu

  • mgr Elżbieta Grabiec      specjalista d/s finansów

  • mgr Barbara Kudyba  specj. d/s monitoringu i ewaluacji

  • mgr Lidia Pieróg specj. d/s promocji i upowszechniania

  • mgr Katarzyna Kuzara specj. d/s organizacyjnych